Zure asmoa irakastea bada, hala umeei nola nagusiei, eta Juan Mateo Zabala Euskaltegia bezalako enpresa dinamiko eta berritzailean lan egin nahi baduzu, helarazi zure CV zure datuak eta lanbide-prestakuntza zehatz jarrita.

Gustu handiz aztertu eta ebaluatuko dugu eta, lanposturen bat hutsik geratzen bada, zure eskabidea kontuan izango dugu.

Bidali curriculuma.

    Juan Mateo Zabala Euskaltegiak bermatzen du galdetegian dauden datu guztiak, Abenduaren 13ko 15/99 Norberaren Datuak Babesteko Lege Organikoak (LOPD) ematen duen eran eta muga eta eskubideekin erabiliko direla. Erabiltzaileak (L.O.P.D) legeak berariaz onartzen dituen sartzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango du. Eskubide hauek erabiltzeko, erabiltzaileak gutun bat bidali beharko du Juan Mateo Zabala Euskaltegira, Gordoniz kalea 22-2. 48012 Bilbo, honako datu hauek dituelarik: izen-abizenak, jakinarazpenak helerazteko helbidea, NAN edo pasaportearen fotokopia, eskabidea zertan den, data eta eskatzailearen sinadura.